Ett medvetet miljöarbete

Vi värnar om framtiden

Det är bra att det ställs hårdare miljökrav på oss företag. Vi måste alla ta ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på CityPrint underlätta för dig när du ska producera trycksaker. Vi bedriver ett medvetet miljöarbete och följer den miljötekniska utvecklingen avseende maskinell utrustning, råvaror och material samt styr vår verksamhet mot miljövänliga produktionslösningar. Vi strävar hela tiden att kontinuerligt minska miljöbelastningen. Varenda del av företagets verksamhet granskas. För CityPrint innebär det självklara saker som pappersförbrukning, energiförbrukning, lösningsmedel, avfallshantering och transporter men även verksamheter som IT-användning och marknadsföring.
miljö tryckeri
miljopolicy tryckeri

Miljöpolicy

CityPrint ska utifrån förutsättningar och resurser bedriva ett medvetet miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess närhet.
 
Detta ska ske genom att:
• Vårt företag ska alltid följa och helst överträffa aktuella miljölagar, föreskrifter och övriga krav för vår verksamhet.
 
• Vara lyhörda för våra kunders miljökrav och arbeta med källsortering och avfallssortering.
 
• I möjligaste mån använda miljövänliga produkter och utrustning samt miljömedvetna leverantörer.
 
• Personalen är införstådd med miljöpolicyn och är delaktig i det fortlöpande miljöarbetet.
 
• Med övergripande och detaljerade mål, medvetet sträva efter förbättringar för miljön.
 
• Vi skall arbeta för att reducera mängden pappersmakulatur samt att i största möjliga mån arbeta med återvinningsbart råmaterial.
 
• Företaget skall i upphandling av nya produkter och tjänster alltid ta hänsyn till, och ansvara för, att produkter och processer har minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Miljö