Uppdaterad 2021-04-04

Integritetspolicy
Inledning & sammanfattning

Vi vill att du som besöker www.cityprint.nu ska känna dig trygg. Därför är säkerhet en hög prioritet. Vi samlar information om de som besöker CityPrints hemsida för att få veta om det är en fysisk person eller en robot som besöker hemsidan. Syftet är således att stänga ute skadliga robotar och skydda dig och CityPrint från dataintrång. Ett annat viktigt syfte är att vi vill se hur många som besöker våran hemsida.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten måste vi informera alla hemsidebesökare om vilken information som vi samlar in, vad den används till, hur länge den lagras och hur du som besökare kan ta del av sin individuella information. 

Det är via cookimedelandet som visas när du första gången besöker www.cityprint.nu som upplyser dig om vilken information vi samlar. Du kan själv välja att stänga av användandet av cookies via cookiemeddelandet som visas när du besöker våran hemsida.

1. Cookiepolicy

Vår cookiepolicy förklarar vad cookies är, hur CityPrint använder dem och vilka typer av cookies vi använder.

1.2. Vad är en Cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. De filer som samlas in innehåller information så att en hemsida kan komma ihåg dina val, antingen under ett enskilt besök eller för flera återkommande besök. Det gör att besökaren på hemsidan kan få en konsekvent och effektiv upplevelse av funktioner såsom att låta besökaren fortsätta vara inloggad eller så att besökaren slipper svara på samma frågor om igen. Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid medan sessions-cookies endast lagras i datorns minne under tiden besökaren är inne på en hemsida.

1.2. Nödvändiga Cookies
Sessions-cookies

Nödvändiga cookies behövs för att webbplatsen ska fungera. Sessions-cookies innehåller endast sådant som garanterar grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på en webbplats. Dessa cookies lagrar ingen personlig information. En sessions-cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida och försvinner när du stänger din webbläsare.

1.3. Funktionella-cookies
Cookies som kan stängas av

De cookies som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera används specifikt för att samla in uppgifter för analyser, annonser och annat inbäddat innehåll. CityPrint samlar in information som bl.a. visar hur en besökare använder vår webbplats och vilka sidor som besöks. All sådan data använder vi statistiskt för att göra vår hemsida bättre. Vi lämnar aldrig ut information om våra kunder eller vilka kunder vi tidigare haft utan ett samtycke eller direkt önskan från kunden.

Du har som besökare valet att samtycka eller avböja cookies som inte är nödvändiga för hemsidans funktion. Det kan du göra direkt här på sidan eller i din egen webbläsare. Vi rekommenderar att inte stänga av dessa cookies eftersom informationen hjälper oss att göra hemsidan bättre och säkrare.

2. Sekretesspolicy
Vilken information som samlas in och varför
CityPrint åtar sig att skydda integriteten för den som använder eller besöker vår hemsida. Följande typer av personlig information kan samlas in och användas:

 1. IP-adress, geografisk position, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
 2. Information om besök och användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets tidslängd, sidvisningar och navigeringsvägar.
 3. Information som du registrerar på vår hemsida, i t.ex. E-postmodulen/kontaktformuläret där namn, jobbstatus, företagsinformation bifogade filer samt information man själv valt att utlämna till oss via e-postmodulen/kontaktformuläret eller direkt till våran e-postadress info@cityprint.nu
 4. Information som besökaren själv lämnar till oss när vår hemsidas tjänster används.
 5. Information som genereras när besökaren använder vår hemsida. När, hur ofta och under vilka omständigheter besökaren på hemsidan använder vår hemsida.
 6. Information av det besökaren på hemsidan har beställt och visat intresse för. Information vid köp som kan inkludera kundens namn, företagsnamn eller annan organisation, adresser, telefonnummer eller e-postadresser.
 7. Information i alla former av kommunikation som skickas till oss via e-post, sms, på sociala medier och annat som är kopplat till CityPrint eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
 8. Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

2.1 Syften till informationen som samlas

 1. Administrering av hemsida och verksamhet.
 2. Anpassning av vår hemsida för våra kunder.
 3. Möjliggöra för våra kunder att använda de tjänster som vår hemsida tillhandahåller.
 4. Hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
 5. Leverera tjänster som köpts via vår hemsida.
 6. Skicka fakturor och betalningspåminnelser samt samla in betalningar.
 7. Skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
 8. Utforma reklam efter användares intressen och surfvanor på vår hemsida.
 9. Skicka relevanta erbjudanden och rabatter till besökare på hemsidan.
 10. Skicka e-postmeddelanden och sms som du specifikt har begärt.
 11. Skicka våra erbjudanden via e-post och vanlig post.
 12. Skicka marknadskommunikation som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som kan vara av intresse per post eller, när kund specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi.
 13. Hantering av förfrågningar och klagomål från besökare på vår hemsida angående vår hemsida.
 14. Bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor samt annan användning.

CityPrint använder sig av Google Analytics, Google och Search Console för syftet som anges i kapitel 2.1. CityPrint använder även Google-ads för att annonsera i Googles sökmotor.

2.2 Utlämning av personlig information

Vi överlämnar ej din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt medgivande på hemsidan. Om en kund eller besökare på hemsidan skickar personlig information för publicering till oss kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd som givits oss. Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer, samarbetspartners eller underleverantörer enligt de syften som anges nedan:

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.
 3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 4. Till kunder eller blivande kunder av alla företag eller tillgångar som vi är i process eller överväger att sälja till.
 5. Till personer som enligt domstolsbeslut eller annan behörig myndighets beslut har rätt att få ut personlig information.
 6. Till direkta samarbetspartners som utför arbete som berör kundens produkt eller tjänst.


2.3 Internationell dataöverföring
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

 1. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 2. Information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet över hela världen. CityPrint kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 3. När du som besökare på hemsidan eller kund till CityPrint ber oss att publicera något på vår  internetplattform samtycker du till överföring av personlig information såsom den beskrivs i 2.3 Internationell dataöverföring.

2.4 Lagring av personlig information

Avsnitt 2.4 beskriver våra policyer och förfaranden angående datalagring. De är utformade enligt våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 1. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för de syften vi anger i vår integritetspolicy. 
 2. CityPrint raderar uppgifter som faller inom vår integritetspolicy efter 1-2 år.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller uppgifter:
  1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  2. Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden.
  3. För att upprätta, utöva och försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
  4. Styrka CityPrints rätt till att använda material som vi fått tillåtelse att använda för publicering på våra hemsidor.

2.5 Ändringar

Vi uppdaterar denna policy när så behövs. Besökare på hemsidan kan ta del av uppdateringarna genom att på nytt läsa CityPrints policy.

2.6 Dina rättigheter

Du kan bli delgiven den information vi samlat in angående dig. Du som önskar att få tillgång till den information CityPrint samlat in om dig måste styrka din identitet genom ett personbevis.

 

Integritetspolicy 2021